0887 611 632 office@peva-comers.eu

ОБЕКТИ

Площадка за ТБО – гр.Пазарджик

Завършен 2016

Изграждане яз. Пловдивци

Завършен 2016

Взривяване на комин в гр. Септември

Завършен 2016

Рудник „Асарел” - Изкоп ЦПТ

Завършен 2014

Път I – 5 “Кърджали – Подкова”

Завършен 2013

АМ Тракия ЛОТ3

Завършен 2012

АМ Люлин

Завършен 2012

Път I – 55 Велико Търново – Гурково

Завършен 2010

Път I -5 Русе – Велико Търново

Завършен 2009

АМ Тракия ЛОТ1

Завършен 2007